Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? cvp

Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? A) Ülkeyi terk

Devam