Milli Eğitim Bakanlığı Motorlu Taşıt Ölçme Değerlendirme soruları

KİTAPÇIK TÜRÜ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 10.02.2018          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı       : ……………………………………………..

T.C. Kimlik  No     : ……………………………………………..

 

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

 1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
 • Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
 1. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 2. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.
 3. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve C. kimlik numaranızı yazınız.
 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim

 

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI