İlkyardım Ders Notları

İLKYARDIM İLKYARDIMIN TANIMI :Herhangi bir kaza yada  yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,  sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar;  hayatın kurtarılması,  durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla  olay  yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç- gereçle yapılan İLAÇSIZ uygulamalardır. ACİL TEDAVİNİN  TANIMI: Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. ACİL TEDAVİ &  İLK YARDIM ARASINDAKİ FARK
 • Acil tedavi ; sağlık personeli tarafından acil tedavi ünitelerinde yapılan müdahale olmasına karşın,
 • İlk yardım ise;  bu konuda eğitim almış herkesin, olay yerinde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahalelerdir.
İLK YARDIMIN  ÖNCELİKLİ  AMAÇLARI
 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
 • İyileşmeyi kolaylaştırmak.
İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI (KBK)
 • KORUMA: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
 • BİLDİRME (112):Olay/Kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşuna bildirilmelidir.
 • KURTARMA: Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
BİLDİRME / 112    
 • Sakin olunmalı, sorulara net cevap verilmeli
 • Kesin yer ve adres
 • Kim, hangi numaradan arıyor?
 • Olayın tanımı
 • Hasta/yaralı sayısı
 • Hasta/yaralıların durumu
 • Nasıl bir yardım aldıkları?
AÇIKLANMALIDIR. İNSAN VÜCUDUNUN İŞLEYİŞİ
 • Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına denir.
 • Doku : Aynı tip hücrelerin bazı görevleri yapmak üzere meydana getirdikleri hücre topluluklarına denir.
 • Organ: Dokuların birleşmesiyle oluşur.
 • Sistem: yaşamsal fonksiyonların yerine getirilebilmesi için organların birleşmesiyle oluşan yapıya denir.
A- Dolaşım Sistemi Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı  vb. elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Şu yapılardan oluşur.
 • Kalp
 • Kan damarları
 • Kan
 • KALP; Göğüs kafesinin ortasında bulunur ve iki bölümden oluşur. Kalpten damarlar aracılığı ile kanı vücuda pompalar. Kalp atımlarının atardamara yaptığı basınca nabız denir.
Yetişkinde nabız sayısı :  60-100 Çocuklarda nabız sayısı: 100-120 Bebeklerde nabız sayısı: 120-140
 • Kan Damarları:
 •  Atardamar
 •  Toplardamar
 •  Kılcaldamar
 • KAN
Dolaşım sistemi içinde bulunur. Oksijen ve diğer besleyici öğeleri hücrelere taşır ve hücre atıklarını toplar. Yetişkin bir kişide ortalama  4-5 litre kan bulunur. KAN BASINCI: Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal kan basıncı değeri; Büyük tansiyon için 100-140 mmHg, Küçük tansiyon için 50-90 mmHgdır. B- Solunum Sistemi Vücutta gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Şu organlardan oluşur:
 • Solunum yolları
 • Akciğerler
Solunum sayısı  (MEB)
 • Yetişkin 12-20/dk.
 • Çocuk 20-25/dk.
 • Bebek 25-40/dk.
 • Ehliyethane
C- Hareket Sistemi Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Şu yapılardan oluşur:
 • Kemikler
 • Eklemler
 • Kaslar
C- Sinir Sistemi   Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Şu yapılardan oluşur:
 • Beyin
 • Beyincik
 • Omurilik
 • Omurilik soğanı
D- Boşaltım Sistemi Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi korur. Şu organlardan oluşur:
 • İdrar borusu
 • İdrar kesesi
 • İdrar kanalları
 • Böbrekler
E- Sindirim Sistemi Ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Şu organlardan oluşur:
 • Dil ve dişler
 • Yemek borusu
 • Mide
 • Safra kesesi
 • Pankreas
 • Bağırsaklar
OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Tekrar kaza olması riskini ortadan kaldırmak, Olay yerindeki yaralıların genel durumları, sayısı ve türlerini belirlemek ve ilk yardımcının güvenle çalışabileceği ortam hazırlanmasıdır. HASTA YARALININ  DEĞERLENDİRME AŞAMALARI 1- (İlk Değerlendirme): Bilinç durumunun değerlendirilmesi * Yetişkin ve çocuklarda bilinç kontrolü; Omuzlarından dokunarak ve seslenerek, * Bebeklerde bilinç kontrolü; Bebeğin ayak tabanına vurulması ile yapılır. Hasta yaralının bilinci yerindeyse solunumu ve dolaşımı varsa ikinci muayeneye geçilir. 2- İkinci değerlendirme: Hasta yaralının başından tırnağına kadar bütün vücudu elle kontrol edilir. Herhangi bir yerinde kanama şişlik kırık vb. şeyler kontrol edilir. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (SUNİ SOLUNUM VE GÖĞÜS BASISI) SOLUNUM DURMASI :Solunum hareketinin durması nedeniyle vücudun gerekli olan oksijenden yoksun kalmasıdır. KALP DURMASI: Bilinci kapalı bir kişide kalbin pompalama işini yapamamasıdır.  5 dk. içinde müdahale edilmezse beyin hasarı olur. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Hayat kurtarmak amacı ile solunumu durmuş kişiye suni solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, Göğüs basısı ile kalpten kan pompalanmasını sağlamak için yapılan ilaçsız müdahaledir. Temel yaşam desteğine başlarken ; * Çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır. * İlkyardımcı yalnız ise bilinç kontrolü ve solunum değerlendirilmesin den sonra ilk yardımcı kendisi 112 yi arar. İLK YARDIMIN ABC’si Önce Bilinç kontrolü A-Hava yolu açıklığının sağlanması:  Ağız içi kontrolü – Baş çene pozisyonu Bilinci kapalı bütün yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir ya da dil geriye kayabilir.  Ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim varsa temizlendikten sonra hastaya Baş-çene pozisyonu verilir. B- Solunumun değerlendirilmesi : Bak-Dinle-Hisset
 • Bak : Gözlerimizle göğüs kafesinin solunum ile birlikte inip kalkmasını
 • Dinle: Kulağımızla ağızdan yada burundan çıkan havanın sesini
 • Hisset :Yanağımızla ağız yada burundan çıkan havanın sıcaklığı ve akımını kontrol ederiz.
5-10 sn  solunum kontrolünden sonra  solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112), C.Dolaşımın değerlendirilmesi: Şah damarından nabız kontrolü KALP MASAJI
  • Bir işaret parmağı İman Tahtasının alt ucuna- diğeri üst ucuna yerleştirilir.
  • Her iki elin baş ve işaret parmakları ile iki eşit “C” oluşturulur. Baş parmaklar ortada birleştirilir
  • Bir el kaldırılır, topuğu diğer baş parmağın üstüne koyulur
  • Her iki el parmakları birbirine kenetlenir ve parmak uçlarının hastaya temas etmemesine dikkat edilir
  • Eller sabit, dirsekler ve omuz düz ve yaralının vücuduna dik olacak şekilde tutulur
 • Tüm dış kalp masajı boyunca bel kasları kullanılır
 • Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde, Göğüs ön arka çapı 1/3 oranında çökecek şekilde, ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır
 • Dakikada 100 bası uygulanmalıdır
YAPAY SOLUNUM
 • Ağızdan ağıza tekniği için yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir
 • Alındaki elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava dışarı kaçmayacak şekilde kapatılır,
 • İlkyardımcı, yaralının ağzını hava kaçmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar,
 • Akciğerlere 400-600 ml hava gidecek şekilde Yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verip havanın geriye çıkıp-çıkmadığını  kontrol eder.
Yapay solunum ve dış kalp masajı 30/2 olarak  uygulanır. (30 KALP MASAJI, 2 SUNİ SOLUNUM) Temel Yaşam Desteğine sağlık personeli gelene kadar veya yaralı yaşam belirtileri gösterene kadar devam edilir. Çocuklarda (1-8 Yaş) Temel Yaşam Desteği * Çevre güvenliği sağlanır * Çocuğu hafifçe sarsarak bilincini kontrol etmek * Bilinç kapalıysa çevrede birileri varsa 112 yi araması söylenir, * birileri yoksa 30/2 göğüs basısının 5 tur  uygulamasından sonra  ilk  yardımcı 112 yi arar. * Ağız kontrol edilerek yabancı cisim temizlenir * Baş-Çene pozisyonu verilir. Çocuğun hava yolu açılır. * Solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 sn değerlendirilir, * Solunum ve canlılık belirtileri yoksa hemen ağızdan ağıza ya da  ağızdan ağız ve buruna tekniği  ile 2 kez hava üflenerek başlanır. Kalp masajı tek elle basılarak yapılır, Büyük çocuklarda tek elin basısı yetersiz görülürse yine yetişkinlerdeki gibi uygulama yapılır, Bası ile göğüs boşluğu 1/3 oranında çökecek şekilde uygulama yapılır. Bebeklerde (0-1Yaş)Temel Yaşam Desteği * Bak – dinle –hisset yöntemiyle en az 5 sn. solunum kontrolü yapılır. * Solunum yoksa; bebeğin ağzı ve burnu  tamamen ağız içine alınıp, göğüs yükselinceye kadar 1 sn. den fazla süre ile 5 kurtarıcı nefes verilip, verilen havanın geri çıkıp çıkmadığı  kontrol edilir. * Kalp basısı uygulamak için iki meme  başının altındaki hattın orta noktası tespit edilir. * Bir elin orta ve işaret parmakları bu noktaya yerleştirilerek 30 kez peş peşe ritmik olarak bası (göğüs kemiğini 1-1,5 cm ya da göğüs yüksekliğini 1/3 oranında esnetecek şekilde)  uygulanır. Holler Nielsen metodu Eğer yüzü yaralı ve ağzı burnu kanamalı  ve Suni solunum  yapılamıyorsa  Holger Nielsen  yöntemi uygulanır. Bu metotda hasta yüzükoyun  yatırılıp, elleri başı hizasında  birleştirilir, başı yana çevrilir  ve ellerinin üzerine yatırılır.  İlkyardımcı yaralının baş tarafına  geçer, yaralının dirseklerinden  tutup 25-30 cm kaldırır, bu  şekilde yaralı nefes almış olur,  sonra yavaşça yerine bırakıp sırtından bastırır, bu şekilde de yaralı nefes vermiş olur. SİLVESTER METODU Yüzüstü yatamayan ağzı ve burnu kanamalı olan kişilere uygulanır.  Hasta sırtüstü yatırılarak  kollar önce göğüste çaprazlanır. Ardından başın üzerine doğru iki yana açılır. Böylece ciğerler  hava ile dolar. İşlem tekrar  edilir. TIKANMALAR Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir? Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. İki şekilde tıkanma vardır : * Kısmi tıkanma * Tam tıkanma KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ * Öksürür, * Nefes alabilir, * Konuşabilir. * Bu durumda hastaya dokunulmaz. Öksürmeye teşvik edilir. TAM TIKANMA BELİRTİLERİ                                    * Nefes alamaz * Acı çeker ellerini boynuna götürür * Konuşamaz * Rengi morarmıştır * Bu durumda Heimlich manevrası  uygulanır. HEİMLİCH MANEVRASI * Hastanın arkasında durulur bir elle göğüs desteklenerek öne eğilmesi sağlanır. * Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına kürek kemiklerinin arasına süpürür tarzda vurulur. * Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır. * Tıkanıklık açılmadıysa bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiğinin altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. * Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. * Kuvvetle arkaya ve yukarıya doğru bastırılır. * Bu hareket 5 kez veya yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanır. BEBEKLERDE TIKANMA * Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır. * Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir. * Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur. * 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur * Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir. * Yabancı cisim çıkıp çıkmadığına bakılır. * Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırtüstü çevrilir. * 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnının üst kısmına baskı uygulanır. KANAMALAR Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücut içine veya dışına doğru) boşalmasıdır. KANAMA ÇEŞİTLERİ Vücutta kanın aktığı bölgeye göre; * Dış kanamalar: kan yaradan vücut dışına doğru akar * İç kanamalar: vücut içine kanama olduğu için gözle görülemez * Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarından olan kanamalar. Damar çeşitlerine göre Atardamar kanaması: Kalbimizden yüksek basınçla pompalanan kanı hücrelere ileten damardır. Kalp atışına uyumlu şekilde, kesik ve fışkırarak akar, açık kırmızı renklidir. Durdurulması zor ve tehlike yaratan kanamadır. * Toplardamar kanaması: Hücrelerden dönen kanı kalbe taşıyan damarlardır. Koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. * Kılcal damar kanaması: Hücerlere ulaşan son damar uzantılarıdır. Küçük kabarcıklar şeklindedir. DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM
 • Hasta yaralının durumu değerlendirilir(AB)
 • Yardım çağrılır (112)
 • Kanama değerlendirilir. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır,
 • Gerekiyorsa yara üzerindeki bezler kaldırılmadan bandaj ile sarılarak basınç uygulanır.
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına basınç uygulanır.
 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
 • Çok sayıda hasta yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli gelmiyorsa turnike uygulanır.
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilir.(2-3 dk)
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde üstü örtülür.
 • Yapılan uygulamalar varsa turnike ile ilgili bilgiler yazılır.
 • Hızla sevk edilmesi sağlanır.
TURNİKE UYGULAMASI Turnike uygulaması doku harabiyeti ve olumsuz etkiler nedeniyle, EN SON ÇARE olarak UYGULANMALIDIR.
 • Uzuv kopması varsa
 • Atardamar bası noktasına basınç uygulaması yetersiz kalmışsa,
 • Yaralı taşınması gerekiyorsa, sağlık kuruluşu çok uzakta ise,
 • Birden fazla yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa,
turnike uygulanır.
 • Turnike uygulanan kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması gerekmektedir.
KOPAN UZUV;
 • Su geçirmeyen temiz plastik bir torba içine konulur.
 • Daha sonra bu torba, içinde buz (veya soğuk su) olan ikinci bir torba içine konulur.
 • Torba temiz bir bez ile sarılır.
 • Yaralı ile beraber gönderilir.
 • Asla kopan uzuv (organ) ile buz aynı torbaya konulmaz.
 • Torbanın üzerine yaralının adı – soyadı ve uzvun bulunduğu saat yazılır.
 • Uzuv ile yaralı  aynı araçla hastaneye gönderilir.
İÇ KANAMA
 • Şiddetli  travma,
 • Darbe,
 • Kırık,
 • Silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir.
Hasta yaralıda şok belirtileri vardır. İÇ KANAMALARDA İLK YARDIM
 • Yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm. kaldırılır.
 • Asla ağızdan yiyecek içecek VERİLMEZ.
 • Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa)
 • Yaşamsal bulgular izlenir.(2-3 dk)
 • Yardım istenir(112) sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
DOĞAL DELİKLERDEN OLAN KANAMALAR 1- BURUN KANAMASI
 • Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
 • Başı hafifçe öne eğilir.
 • Burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılır.
 • Doktora gitmesi sağlanır.
2- KULAK KANAMASI
 • Hafifse temiz bir bezle temizlenir. Kanama ciddi ise; Kulak tıkanmadan, gazlı bezle kapatılır.
 • Bilinci yerinde ise hareket ettirilmeden sırt üstü yatırılır.
 • Bilinci yerinde değilse kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
 • Hemen acil tıbbi yardım çağrısı yapılır .(112)
3- AĞIZ, ANÜS(MAKAT), ÜREME ORGANLARINDAN GELEN KANAMALAR
 • Hasta kanama örnekleri ile sağlık kuruluşuna sevk edilir.
BİLİNÇ KAYBI BEYNİN normal fonksiyonlarındaki bir aksama sonucu, uyku halinden başlayarak, hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden, BİLİNCİN kısmen ya da tamamen kaybedilmesidir. Bayılma ve koma BAYILMA (SENKOP): Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Bayılma nedenleri: * Korku, * aşırı heyecan, * sıcak, * yorgunluk, * kapalı ortam, * Kirli hava, * aniden ayağa kalkma BAYILMA BELİRTİLERİ
 • Bacaklarda uyuşma, bilinçte bulanıklık
 • Yüzde solgunluk
 • Üşüme, terleme
 • Hızlı ve zayıf nabız
 • Baş dönmesi, baygınlık, yere düşme
EĞER KİŞİ  BAŞININ DÖNECEĞİNİ HİSSEDERSE
 • Sırt üstü yatırılır.
 • Ayakları 30 cm kaldırılır.
 • Sıkan giysiler gevşetilir.
 • Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır.
EĞER KİŞİ BAYILDIYSA
 • Sırt üstü yatırılarak, ayakları 30 cm kaldırılır
 • Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur
 • Sıkan giysiler gevşetilir
 • Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
 • Solunum kontrol edilir
 • Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.
KOMA: Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dıştan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır. Koma nedenleri: * Düşme yada şiddetli darbe sonrası (özellikle kafa travmaları) * Zehirlenme * Aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı * Şeker hastalığı * Havale vb. hastalıklar KOMA BELİRTİLERİ
 • Yutkunma, öksürük vb. tepkilerin kaybolması
 • Sesli ve ağrılı dürtülere tepki yokluğu
 • İdrar ve dışkı kontrolünün kaybolması
KOMA POZİSYONU
 • Kişinin bilinci kontrol edilir
 • Sıkan giysiler gevşetilir, ağzının içine bakılır
 • Solunum değerlendirilir
 • Hasta yaralının döndürüleceği tarafa diz çömülür.
 • Hasta yaralının karşı taraftaki kolu boyun bölgesine konulur.
 • Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır
 • İlk yardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarıya uzatılır.
 • Karşıdaki omuz ve kalçadan tutularak bir hamlede çevrilir.
 • Üsteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır.
 • Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır,
 • Baş uzatılan kolun üstüne hafif geriye eğik olarak konur
 • Tıbbi yardım gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur.
 • 3-5 dakika arayla solunum kontrol edilir.
ŞOK Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterince kan gönderememesi yüzünden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir. ŞOKUN ÇEŞİTLERİ
 • Kardiyojenik şok; Kalp sistemindeki yetersizliğe bağlı gelişir.
 • Hipovolemik şok; Vücutta sıvı kaybına bağlı gelişir.
 • Toksik şok; Zehirlenmeye bağlı gelişir.
 • Anaflaktik şok; Kişide alerjiye bağlı gelişir.
Belirtileri;
 • Endişe, huzursuzluk, susuzluk hissi,
 • Ciltte solukluk, soğukluk, nemlilik,
 • Bilinç seviyesinde azalma,
 • Hızlı ve yüzeysel solunum,
 • Hızlı ve zayıf nabız.
 • Dudaklar veya mukozada solukluk yada morarma
 • Kan basıncında düşme,
ŞOKTA İLK YARDIM
 • Çevre ve kendi güvenliğini sağlar
 • Hava yolu açıklığı sağlanır.
 • Hasta yaralının endişe ve korkuları giderilir.
 • Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır.
 • Kanama varsa hemen durdurulur.
 • Şok pozisyonu verilir.
 • Hasta yaralı sıcak tutulur.
 • Hareket ettirilmez.
 • Hasta yaralının sağlık kuruluşuna sevki sağlanır
ŞOK POZİSYONU
 • Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır.
 • Hasta yaralının bacakları 30 cm. kadar yukarı kaldırılarak altına destek konur
 • Isı kaybını önlemek için üzeri örtülür.
 • Acil tıbbi yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalınır.
 • Düzenli aralıklarla yaşam belirtileri 2-3 dakikada bir (solunum, hareket, öksürük vb.) değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir