Ehliyet Sınav Soruları-2

 

 

 

 

 

 

K

KİTAPÇIK TÜRÜ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 10.02.2018          Saat: 14.00

Adı ve Soyadı       : ……………………………………………..

T.C. Kimlik  No     : ……………………………………………..

 

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

 1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
 • Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
 1. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 2. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.
 3. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve C. kimlik numaranızı yazınız.
 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim

 

Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

 

K                   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

 

 

 1. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapıl- ması
  1. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
 • Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
 1. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sı- ralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

 1. A) I – III – II – IV B) II – III – I – IV
 2. C) III – II – IV – I D) IV – II – I – III

 

 

 

 

2.     İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze- denin bilincinin kapalı olduğu ve so- lunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygula- malarından hangisi yapılmalıdır?

 

 1. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
 2. Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
 3. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarıl- malıdır.
 4. Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.

 

 

 

 

3.     Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozis- yonu verilmesinin nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

 

 1. Kusmayı sağlamak
 2. Hava yolunu açmak
 3. Kalp masajı yapmak
 4. Bilinci değerlendirmek

 

 

 

4.     Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 1. Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
 2. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
 3. 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklin- de uygulanması
 4. Kalp masajı hızının saatte 100 bası ola- cak şekilde ayarlanması
 1. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Kazazede Belirtiler
I. Konuşabiliyor.
II. Öksürüyor ve nefes alabiliyor.
III. Rengi morarmış ve nefes alamıyor.
IV. Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor.

 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangile- rine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

 

 1. A) I ve II. B) I ve
 2. C) II ve D) III ve IV.

 

 

 

 

 1. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirti- lerden biri değildir?

 

 1. Aşırı susuzluk hissi
 2. Nemli ve soğuk deri
 3. Yavaş ve güçlü nabız
 4. Hızlı ve yüzeysel solunum

 

 

 

7.     Bir travma sonucu deri ya da mukoza- nın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

 

 1. A) Şok B) Yara
 2. C) Koma D) Tıkanma

 

 

 

 

8.     Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

 

 1. Ayakları 45 cm yükseltilmeli
 2. Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
 3. Hareket etmemesi sağlanmalı
 4. Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

 1. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
  1. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 1. doğru, II. yanlış
 2. yanlış, II. doğru
 3. Her ikisi de doğru
 4. Her ikisi de yanlış

 

 

10.     Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 

 1. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
 2. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
 3. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
 4. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

 

 

11.    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamaların- dandır?

 

 1. Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
 2. Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
 3. Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
 4. Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

 

 

 1. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin ba- caklarının arasından geçirir.
 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağır- lığı dizlerine vererek
 • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerin- den uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

 

 1. Rentek manevrası
 2. Ayak bileklerinden sürükleme
 3. Koltuk altından tutarak sürükleme
 4. İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

13.    Trafikte heyecan ve zevk verici davranış- ları yapma eğiliminde olan bir sürücü- nün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

 

 1. Hız sınırına uyma
 2. Yayaya yol verme
 3. Trafik levhalarını okuma
 4. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

 

 

 

 

 

14.    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

 

 1. Sağlık Bakanlığının
 2. Maliye Bakanlığının
 3. Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
 4. Millî Eğitim Bakanlığının

 

 

 

 

 

15.    Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan ola- rak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalana- bileceği bölüme ne denir?

 

 1. A) Banket B) Şerit
 2. C) Platform D) Kavşak ortak alanı

 

 

 

 

 

16.    Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 1. Kontrollü demir yolu geçidini
 2. Kontrolsüz demir yolu geçidini
 3. Tramvay hattı ile oluşan kavşağı
 4. Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağı- daki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

 

 1. B)

 

 

 

 

 1. D)

hakkını vermesi

 1. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın du- yulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması

 

22.    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 1. A) 40 B) 50 C) 60         D) 70

 

23.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olma- sının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sü- rücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 1. En sol şeride geçmeli
 2. Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
 3. Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
 4. 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
 1. Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması
 2. Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması
 3. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması
 4. İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

24. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücü- nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 1. Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken ön- deki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 1. Hızını azaltması
 2. Dönüş işareti vermesi
 3. Geniş bir kavisle dönmesi
 4. Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 1. A) 1 – 2 – 3 B) 2 – 3 – 1
 2. C) 3 – 2 – 1 D) 3 – 1 – 2
 1. Sis B) Sadece park
 2. C) Yakını gösteren D) Uzağı gösteren

 

 

 

 1. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

 

 1. Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
 2. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
 3. Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
 4. Her iki aracın da boş (yüksüz) olması

 

 

 

 1. Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.
  • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
  • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasak- larına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 

 1. Kamu hizmeti taşıtı
 2. Okul taşıtı
 3. İtfaiye
 4. Çekici

 

27.        Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

 

 1. El freni ile tespit edilmesi
 2. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çev- rilmesi
 3. Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
 4. Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
 1. Motosiklet
 2. Elektrikli bisiklet
 • Lastik tekerlekli traktör
 1. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürül- mesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

 

 1. A) I ve II. B) I, III ve
 2. C) II, III ve D) I, II, III ve IV.

 

 

 

31.     Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları- na neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

 

 1. Havanın sisli olması
 2. Yol zemininin gevşek olması
 3. Yüksek hızda araç kullanılması
 4. Araç fren sisteminin arızalanması

 

 

32.     Aşağıdaki araçlardan hangisinde takog- raf bulundurulması zorunludur?

 

 1. Otomobil B) Traktör
 2. C) Motosiklet D) Otobüs

 

K                   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

 

 

33.     2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

 

 1. A) 2 B) 3 C) 5          D) 10

 

 

 

 1. Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur- masına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

 1. Aracın hızı
 2. İklim koşulları
 3. Yolun genişliği
 4. Aracın yük durumu

 

 

 

35.     Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 

 1. Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
 2. Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa

dökülmesi

 1. Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
 2. Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması

 

 

 

36.     Motor hareketinin vites kutusuna iletil- mesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Marş B) Şarj
 2. C) Ateşleme D) Kavrama

 

 

 

 1. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

 

 1. Benzinli B) Dizel
 2. C) Elektrikli D) Buharlı

38.     Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
 2. Aracın ivmelenme süresini artırmak
 3. Lastiklerin ömrünü uzatmak
 4. Yakıt tüketimini azaltmak

 

 

 

 

39.     Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdaki- lerden hangisinin yapılması uygundur?

 

 1. Aracın düşük hızda sürülmesi
 2. Yakıt deposunun boşaltılması
 3. Aracın yüksek devirde kullanılması
 4. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

 

 

 

 

 1. Akü şarjının azalması
 2. Fren balatalarının azalması
 • Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bek- letilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

 

 1. A) Yalnız III B) I ve II.
 2. C) I ve III. D) I, II ve

 

 

 

 

41.     Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesa- fesinin artmasına neden olur?

 

 1. Yakıt seviyesinin düşmesi
 2. Balata yüzeyinin kuru olması
 3. Lastik diş derinliklerinin azalması
 4. Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

 

 

 

42.     Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanıl- ması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 1. Aracın maksimum hızının artmasına
 2. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
 3. Fren sisteminin arızalanmasına
 4. Yakıt tüketiminin azalmasına

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

43.     Seyir hâlindeyken gös- terge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 1. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.
 2. Hız azaltılarak sürüşe devam
 3. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola de- vam
 4. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

 

 

 1. Yüksek devirde araç kullanılması
  1. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
 • Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
 1. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketimi- nin artmasına neden olur?

 

 1. A) I ve II. B) I, III ve
 2. C) II, III ve D) I, II, III ve IV.

 

 

45.     Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

 

 1. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
 2. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
 3. Denetim korkusu olmadan emniyet ke- merini takmak
 4. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

 

 

46.     Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özellikle- rindendir?

 

 1. Öfkeli olmak
 2. Sabırlı davranmak
 3. Başarılı iletişim kurmak
 4. Kural ihlalinden kaçınmak

 

 

47.     Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 1. Saygılı B) Telaşsız
 2. C) Sorumlu D) Sabırsız

48.     Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendin- den çok başkalarını düşünür ve başkala- rının iyiliği için fedakârlık yapar?

 

 1. Bencillik B) Diğergamlık
 2. C) Nezaketsizlik D) Hoşgörüsüzlük

 

 

 

 

 

49.     Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma bece- rilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 1. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
 2. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
 3. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
 4. Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

 

 

 

 

 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dik- katlerini dağıtmak
 • Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

 

 1. A) Yalnız I B) I ve II.
 2. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

7

 

                        10.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT

                                           SÜRÜCÜ  KURSİYERLERİ SINAVI

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.    D

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. C
 6. B
 7. C
 8. A
 9. B
 10. A
 11. D
 12. D
 13. C
 14. A
 15. B
 16. D
 17. A
 18. B
 19. A
 20. B
 21. C
 22. D
 23. C
 24. B
 25. C
 26. D
 27. C
 28. B
 29. A
 30. B
 31. D
 32. A
 33. C
 34. D
 35. D
 36. B
 37. A
 38. B
 39. C
 40. C
 41. B
 42. D
 43. A
 44. C
 45. A
 46. D
 47. B
 48. A
 49. C