Deneme sınavı

T.C.KİTAPÇIK TÜRÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adı ve Soyadı       : ……………………………………………..MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 29.07.2017          Saat: 14.00

T.C. Kimlik  No     : ……………………………………………..

 

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE!

 1. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süreniz 60 dakikadır.
 • Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
 1. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, cevap kâğıdınızdaki fotoğraf ve bilgiler ile geçerli kimlik belgenizdeki (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport) bilgilerde uyuşmazlık olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 2. Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.
 3. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. İlgili yere ad ve soyadınızı mürekkepli kalemle yazarak imzalayınız.
 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen kitapçık türünüze uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve C. kimlik numaranızı yazınız.
 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
 9. Başarılı sayılabilmeniz için en az 70 puan almanız
 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
 11. Sınav bitiminde, sınav giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim

                           Arka kapaktaki açıklamalara geçiniz.

 

2.       Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

 

 1. Sinir sistemi B) Sindirim sistemi
 2. C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi

 

 

 

 

3.       Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağı- daki belirtilerden hangisi gözlenir?

Göz bebeklerinin genişlemesi 

 1. Solunumun yüzeyselleşmesi
 2. Kan basıncının artması
 3. Nabzın yavaşlaması

4.       Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yan- lıştır?

 

 1. İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve bur- nunu içine alacak şekilde yerleştirir.
 2. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yara- yacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
 3. Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
 4. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol
 1. Kesik kesik akan bir kanama olması
 2. Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
 3. Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
 4. Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması

 

 

 

 

 1. Aşırı sıvı kaybı
 2. Kalp ritim bozuklukları
 • Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

 

 1. A) I ve II. B) I ve
 2. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

 

 

8.      İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı oldu- ğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek 

 1. Kazazedenin gövdesini sağ omuza yer- leştirip ağırlığı dizlere vererek
 2. Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
 3. Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

 

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

 

 1. Şok B) Koma
 2. C) Bayılma D) Baş dönmesi

 

 

 

11.       Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 1. Yarı oturur pozisyon verilmesi
 2. Egzersiz yapmasının sağlanması
 3. Kullandığı ilaçları varsa almasının engel- lenmesi
 4. Yaşam bulgularından, sadece solunu- mun değerlendirilmesi

 

 

 

 1. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı ken- di sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz

zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yara- lının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

 

 1. Yaralıya uzak mesafede çalışması
 2. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
 3. Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
 4. Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen ku- rumlardan hangisine aittir?

 

 1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
 2. Karayolları Genel Müdürlüğüne
 3. Emniyet Genel Müdürlüğüne
 4. İçişleri Bakanlığına

 

 

 1. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

 

 

Buna göre hangi numaralı şeritteki araç- lar yollarına devam edebilir?

 

 1. Yalnız 2 B) 1 ve 2
 1. 1 ve 3 D) 2 ve 3

 

 1. B)

 

 

 

 

 1. C) D)
 1. 00-16.00 saatleri arasın-

da motorlu taşıtların yola girebileceğini

 1. 00-16.00 saatleri arasında yolun mo- torlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
 2. 00-16.00 saatleri arasında motorlu ta- şıtların yol kenarına park yapabileceğini

 

 

 

 

 

21.        Taşıt yolu üzerine çizilen şekil- deki çizgilerin anlamı nedir?

 

 1. Yavaşlama çizgisi
 2. Taralı alana
 3. Bölünmüş yol başlangıcı
 4. Taralı alan içine park

 

 

 

 

 1. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yer- leşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazıl- malıdır?

 

 1. A) 50 – 10 B) 100 – 20
 2. C) 150 – 30 D) 200 – 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.     Geceleyin arkasındaki aracın geçme uya- rısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki- lerden hangisini yapması doğrudur?

 

 1. Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
 2. Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşla- ması
 3. Uzağı gösteren lambaları yakması
 4. Taşıt yolunun soluna yaklaşması

 

 

26.     Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yan- lıştır?

 

 1. Dar bir kavisle dönmesi
 2. Döneceği yönü önceden işaretle bildir- mesi
 3. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
 4. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

 

 

27.     Trafik zabıtası veya trafik işaret levha- sı ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan

kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 1. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
 2. Dönüş yapan sürücülerin, doğru geç- mekte olan araçlara yol vermesi
 3. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
 4. Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

 

 1. A) Yalnız III B) I ve II.
 2. C) I ve III. D) I, II ve

 

 

30.    Aşağıdakilerden hangisinin kara yolla- rında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

 

 1. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 2. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
 3. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 4. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz oldu- ğu hâllerde kullanılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getir- mektedir?

 

 1. Yükseklik B) Uzunluk
 2. C) Genişlik D) Ağırlık

 

K                   MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI            2. GRUP

 

 

 1. Araç içinde savrulma
  1. Araçtan dışarı fırlama
 • Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında em- niyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

 

 1. A) Yalnız I B) I ve II.
 2. C) II ve III. D) I, II ve

 

 

33.     Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasın- da sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 

 1. Kurallara uygun olarak park etmiş araç- lara çarpmak
 2. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
 3. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
 4. Arkadan çarpmak

 

 

 1. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürü- cü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 

 1. A) 2 B) 5 C) 7          D) 10

 

 

 1. Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıda- kilerden hangisine sebep olur?

 

 1. Yolculuğun huzurlu geçmesine
 2. Yolculuk süresinin kısalmasına
 3. Trafiğin hızlı akmasına
 4. Gürültü kirliliğine

 

 

36.     Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktar- ma organına aittir?

 

 1. Şaft B) Alternatör
 2. C) Marş motoru D) Amortisör

 

 

37.     Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

 

 1. İş zamanı B) Marş zamanı
 2. C) Emme zamanı D) Sıkıştırma zamanı

38.    Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

 

 1. Ayna ayarları B) Yakıt seviyesi
 2. C) Araç lastikleri D) Koltuk ayarları

 

 

39.    Aracın gösterge panelin- de şekildeki uyarı lamba- sının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 1. Lastik basıncının düşük olduğunu
 2. El freninin çekili olduğunu
 3. Sis lambalarının yandığını
 4. Fren balatalarının bittiğini

 

 

40.    Motor yağının zamanında değiştirilme- mesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 1. Motorun verimli çalışmasına
 2. Aracın daha yavaş gitmesine
 3. Akünün daha çabuk bitmesine
 4. Motordaki aşıntıların artmasına

 

 

41.    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Havanın serin olması
 2. Silecek lastiklerinin eskimesi
 3. Cam suyu seviyesinin azalması
 4. Silecek motorunun yavaş çalışması

 

 

42.    Aşağıdakilerden hangisinin her periyo- dik bakımda değiştirilmesi gerekir?

 

 1. Polen filtresinin
 2. Fren hidroliğinin
 3. Araç lastiklerinin
 4. Soğutma suyunun

 

 

43.    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

 

 1. Gösterge panelinde cam rezistans lam- basının yanması
 2. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
 3. Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
 4. Araç yakıtının azalması

 

2.    GRUP            MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI                   K

 

 

44.     Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi- nin artmasına neden olmaz?

 

 1. Klimanın açık olması
 2. Ani duruş ve kalkış yapılması
 3. Hava filtresinin değiştirilmesi
 4. Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

 

 

 

 1. Trafik adabı;
 1. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kural- lara uymak,
 2. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 1. doğru, II. yanlış
 2. yanlış, II. doğru
 3. Her ikisi de doğru
 4. Her ikisi de yanlış

 

 

 

46.     Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü- nün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 1. Trafik kültüründe birbirini uyarma
 2. Kendini eleştirme
 3. Yardımlaşma
 4. İnatlaşma

 

 

 

 1. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

 

 1. Sabır B) Öfke
 2. C) Bencillik D) İnatlaşma

48.     Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?

 

 1. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
 2. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
 3. İnsanlar ya da olaylar karşısında göste- rilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
 4. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duy- gusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

 

 

 

49.    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

 

 1. Bencilliğin
 2. Beden dilinin
 3. İnatlaşmanın
 4. Tahammülsüzlüğün

 

 

 

50.     Aşağıdakilerden hangisi trafik kazala- rının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

 

 1. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
 2. Kara yollarının zamanından önce yıpran- ması
 3. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
 4. Açılan çok sayıda dava ile yargı siste- minde iş yükünün artması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1.    C

 1. D
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A
 11. B
 12. C
 13. A
 14. D
 15. A
 16. B
 17. D
 18. A
 19. C
 20. B
 21. C
 22. A
 23. D
 24. B
 25. A
 26. D
 27. C
 28. C
 29. B
 30. A
 31. D
 32. C
 33. B
 34. D
 35. A
 36. B
 37. C
 38. D
 39. D
 40. B
 41. A
 42. B
 43. C
 44. B
 45. C
 46. A
 47. D
 48. B
 49. C