29.08.2015 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D) Boyun omurlarında hasar olanlarda

8. Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

A) Çene altına
B) Şakak bölgesine
C) Kasığın iç kısmına
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına

9. Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A) Sindirime yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığını düşürmek
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

10. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

5. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

A) Şiddetli baş yaralanması
B) Göğüs zedelenmesi
C) Dalak yırtılması
D) Mide delinmesi

11. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Sürekli buzla ovulur.
B) Kuvvetli masaj yapılır.
C) Sıcak uygulama yapılır.
D) Hareketsiz kalması sağlanır.

12. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şok B) Bayılma
C) Koma D) Kansızlık

13. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

14. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

15. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
17.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B) Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A) Park etmeyi
B) Sola dönmeyi
C) Sağa dönmeyi
D) U dönüşü yapmayı

19. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

A) B

K

22.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Otobüs beklemeli
B) Traktör beklemeli
C) Otobüs ileri gitmeli
D) Traktör geri gitmeli

25. I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III
26. Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

23. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Şeridin sağdan daralacağını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D) Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu

A) Sola dönmesi
B) Sağa dönmesi
C) U dönüşü yapması
D) Aynı yönde ilerlemesi

37. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi

38. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A) Bisiklet
B) Motosiklet
C) Lastik tekerlekli Traktör
D) Tehlikeli madde taşıyan araç

39. Motorlu araçların, sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Katılım Belgesi B) Eğitim Sertifikası
C) Sürücü Belgesi D) Sürücü Sertifikası

40. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A) Araç modellerini ve fiyatlarını
B) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D) Trafik suçuna verilen para cezalarını

43. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) El freninin çekili olduğunu
B) Yağ basıncının çok düştüğünü
C) Motor hararetinin çok yükseldiğini
D) Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

44. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antifriz seviyesini göstermek
B) Elektrolit seviyesini göstermek
C) Motor yağı seviyesini göstermek
D) Soğutma suyu seviyesini göstermek

45. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A) Debriyajın kaçırması
B) Radyatörün su sızdırması
C) Isıtma bujilerinin arızalanması
D) Hararet göstergesinin arızalanması

46. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A) Kısa farlar ikaz ışığı
B) Yağ basıncı ikaz ışığı
C) El freni çekili ikaz ışığı
D) Sinyal lambası ikaz ışığı

49. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B) Aracın yükünün fazla olması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Motorun yağ yakması

50. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

A) Bujilerin yeni olması
B) Yakıt borularının uzun olması
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

29.08.2015 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1. B
2. C
3. A
4. D
5. B
6. A
7. B
8. D
9. D
10. A
11. D
12. C
13. D
14. C
15. A
16. B
17. B
18. C
19. A
20. C
21. B
22. A
23. D
24. B
25. C
26. C
27. B
28. D
29. A
30. C
31. A
32. D
33. A
34. D
35. C
36. A
37. B
38. D
39. C
40. B
41. D
42. C
43. A
44. C
45. B
46. B
47. C
48. B
49. A
50. D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir