29.07.2017 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

2. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi

3. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

A) Göz bebeklerinin genişlemesi
B) Solunumun yüzeyselleşmesi
C) Kan basıncının artması
D) Nabzın yavaşlaması

4. Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
B) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
C) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
D) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

A) Kesik kesik akan bir kanama olması
B) Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C) Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D) Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması

7. I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

8. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

A) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B) Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
C) Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
D) Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A) Şok B) Koma
C) Bayılma D) Baş dönmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Egzersiz yapmasının sağlanması
C) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
D) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

12. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz
zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A) Yaralıya uzak mesafede çalışması
B) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
B) Karayolları Genel Müdürlüğüne
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne
D) İçişleri Bakanlığına

15. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

A) Yalnız 2 B) 1 ve 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

A) B)

C) D)

18. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A) B)

C) D)

B) 08.00-16.00 saatleri arasın-
da motorlu taşıtların yola girebileceğini
C) 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
D) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

21. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A) Yavaşlama çizgisi
B) Taralı alana girilmez.
C) Bölünmüş yol başlangıcı
D) Taralı alan içine park edilebilir.

22. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında metre, yerleşim yerlerinde metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A) 50 10 B) 100 20
C) 150 30 D) 200 40

25. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
B) Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
C) Uzağı gösteren lambaları yakması
D) Taşıt yolunun soluna yaklaşması

26. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Dar bir kavisle dönmesi
B) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

27. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan
kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
B) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
C) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
D) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A) Yalnız III B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.

30. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B) Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

31.

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A) Yükseklik B) Uzunluk
C) Genişlik D) Ağırlık

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

32. I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D) Arkadan çarpmak

34. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 2 B) 5 C) 7 D) 10

35. • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Yolculuğun huzurlu geçmesine
B) Yolculuk süresinin kısalmasına
C) Trafiğin hızlı akmasına
D) Gürültü kirliliğine

36. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A) Şaft B) Alternatör
C) Marş motoru D) Amortisör

37. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A) İş zamanı B) Marş zamanı
C) Emme zamanı D) Sıkıştırma zamanı

38. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A) Ayna ayarları B) Yakıt seviyesi
C) Araç lastikleri D) Koltuk ayarları

39. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Lastik basıncının düşük olduğunu
B) El freninin çekili olduğunu
C) Sis lambalarının yandığını
D) Fren balatalarının bittiğini

40. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Motorun verimli çalışmasına
B) Aracın daha yavaş gitmesine
C) Akünün daha çabuk bitmesine
D) Motordaki aşıntıların artmasına

41. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın serin olması
B) Silecek lastiklerinin eskimesi
C) Cam suyu seviyesinin azalması
D) Silecek motorunun yavaş çalışması

42. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A) Polen filtresinin
B) Fren hidroliğinin
C) Araç lastiklerinin
D) Soğutma suyunun

43. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

A) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
B) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
C) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D) Araç yakıtının azalması

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A) Klimanın açık olması
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Hava filtresinin değiştirilmesi
D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

45. Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

46. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A) Trafik kültüründe birbirini uyarma
B) Kendini eleştirme
C) Yardımlaşma
D) İnatlaşma

47. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.
Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

A) Sabır B) Öfke
C) Bencillik D) İnatlaşma

48. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

49. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A) Bencilliğin
B) Beden dilinin
C) İnatlaşmanın
D) Tahammülsüzlüğün

50. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B) Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
D) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. C
2. D
3. A
4. D
5. B
6. C
7. D
8. A
9. C
10. B
11. A
12. B
13. C
14. A
15. D
16. A
17. B
18. D
19. A
20. C
21. B
22. C
23. A
24. D
25. B
26. A
27. D
28. C
29. C
30. B
31. A
32. D
33. C
34. B
35. D
36. A
37. B
38. C
39. D
40. D
41. B
42. A
43. B
44. C
45. B
46. C
47. A
48. D
49. B
50. C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir