27.08.2016 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

1. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

A) Sürücü B) Girişimci
C) Trafik polisi D) İlk yardımcı

2. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A) Sinir sisteminde
B) Hareket sisteminde
C) Solunum sisteminde
D) Boşaltım sisteminde

3. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) bak-dinle-hisset yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) turnike uygulaması
D) şok pozisyonu

4. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 11

5. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C) Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D) Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması

6. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B) Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C) Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D) Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

A) Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
B) Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C) Vücuduna soğuk uygulama yapılması
D) Düz olarak yüzüstü yatırılması

8. I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B) Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C) Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D) Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A) Eklem çevresinin şişmesi
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Sürükleme yöntemi

13. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

A) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracın arıza yapması

14. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

A) Banket B) Ana yol
C) Geçiş yolu D) Bağlantı yolu

15. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A) Sarı B) Yeşil
C) Kırmızı D) Kırmızı oklu

17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Gevşek şev
B) Dönel kavşak
C) Yandan rüzgâr
D) Gizli buzlanma

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Ana yol-tali yol kavşağına
B) Işıklı işaret cihazına
C) Açılan köprüye
D) Havalimanına

19. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A) B)

C) D)

A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

26. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

29.

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A) Takip mesafesine
B) Kavşaklarda geçiş hakkına
C) Öndeki aracı geçme kuralına
D) Farların kullanılacağı yer ve hâllere

30. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A) Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B) Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C) Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D) Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması

33. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

34. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A) Hızı viraja girmeden önce artırmak
B) Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D) Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

35. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş perfor-
mansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A) Ses B) Duyuru
C) Konuşma D) Gürültü

36. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

38. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III

39. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

A) Yağdanlık B) Yağ filtresi
C) Yağ çubuğu D) Yağ pompası

40. Motorun soğutma sisteminde kullanılan
donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asit B) antifriz
C) saf su D) elektrolit

43. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

A) Yakıt tüketiminin artması
B) Yakıt tüketiminin düşmesi
C) Motorun sarsıntılı çalışması
D) Motorda yağlamanın olmaması

44. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

A) Motor kaputunun açık kaldığını
B) Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C) Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D) Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu

45. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

48. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
C) Radyo veya müzik açması
D) Derin nefes alması

49. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A) Mizacın
B) Beden dilinin
C) Trafik adabının
D) Konuşma üslubunun

50. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D) Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Kursiyerler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan kursiyerlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra kursiyerlerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Kursiyerler sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

27.08.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1. D
2. C
3. A
4. B
5. C
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C
11. A
12. D
13. B
14. D
15. A
16. C
17. D
18. A
19. C
20. B
21. C
22. D
23. A
24. C
25. B
26. D
27. D
28. A
29. B
30. C
31. A
32. B
33. C
34. A
35. D
36. B
37. C
38. D
39. C
40. B
41. D
42. A
43. A
44. B
45. D
46. A
47. C
48. B
49. C
50. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir