27.06.2015 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A) Bilinci B) Dolaşımı
C) Solunumu D) Diş eti kanaması

4. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

A) Tam tıkanma B) Kısmi tıkanma
C) Damar tıkanması D) Solunum durması

5. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A) Kalp krizi B) Kalp masajı
C) Kalp spazmı D) Göğüs ağrısı

6. Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Soğuk içecekler içirilmesi
B) Şok pozisyonunda yatırılması
C) Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
D) Temiz hava almasının sağlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A)

B)

C)

D)

10. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
D) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

11. Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan dolaşımını yavaşlatmak
B) Solunum sıkıntısını azaltmak
C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

12. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A) Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
B) Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
C) Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A) Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B) Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C) Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D) Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A) Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
B) Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
D) Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

15. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) Araçların muayenesini yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

16. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A)

B)

C)

D)

17. Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

18. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4

22. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A) B)

1

C) D)

3
2

A) Beklemeli B) Sola dönmeli
C) Doğru gitmeli D) Geriye dönmeli

19. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Durup beklemeli
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Sola tehlikeli devamlı virajı
B) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
C) Tünele yaklaşıldığını
D) Sola mecburi yönü

21. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A) B)

C) D)

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Araç trafiğine kapalı yolu
D) Öndeki taşıtı geçme yasağını

24. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A) B)

C) D)

25. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A) Azami hız sınırını aşmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

26. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A) Uygun mesafede mutlaka durması
B) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D) İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

27. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Araçların aynı şeritte seyretmesi
C) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
D) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

30. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C) Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D) Hızını azaltma

32. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
B) Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D) Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

33. IDönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır.
IISadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru II. yanlıştır.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) I. yanlış II. doğrudur.
D) Her ikisi de doğrudur.

34. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

36. Iİtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

37. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takograf B) Çekme halatı
C) Boyun korsesi D) Emniyet kemeri

38. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

39. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

 

43. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A) Akü şarj ikaz ışığı
B) Yağ basıncı ikaz ışığı
C) Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
D) Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı

44. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A) Yakıt tüketimini artırmak
B) Tekerleğe gelen yükü azaltmak
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
D) Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak

45.

48. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Asit ilave edilmeli
B) Saf su ilave edilmeli
C) Hava filtresi değiştirilmeli
D) Kutup başları gevşetilmeli

49. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

A) Cam suyu
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Motor soğutma suyu

120 140
100
80
60
40
20
0
Km/h

160
180
200
220
240
260

50. IAraç üstü tavan bagajı kullanılması IITam gazdan ve ani hızlanmalardan
kaçınılması
IIITavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Yağın azalması
B) Akünün boşalması
C) Fren hidroliğinin bitmesi
D) Marş motorunun arızalanması

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

27.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1. D
2. C
3. D
4. A
5. B
6. A
7. D
8. B
9. C
10. C
11. D
12. A
13. C
14. B
15. A
16. D
17. C
18. A
19. A
20. B
21. D
22. A
23. D
24. B
25. D
26. A
27. B
28. C
29. B
30. A
31. C
32. B
33. A
34. B
35. C
36. C
37. D
38. A
39. D
40. B
41. C
42. A
43. C
44. D
45. B
46. A
47. D
48. B
49. D
50. C

1

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir