20.05.2017 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

1. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A) Bildirme B) Koruma
C) Kurtarma D) Tedavi etme

2. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A) 10 18 B) 12 20
C) 14 22 D) 16 24

3. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III.

4. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için pozisyonu verilir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A) şok
B) oturuş
C) yarı yüzükoyun-yan
D) baş geri-çene yukarı

5. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
B) Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
C) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

6. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A) Konuşabilmesi
B) Renginin morarması
C) Nefes almasının durması
D) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

7. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
D) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

8. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
B) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
C) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

9. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A) Ezikli yaralar B) Delici yaralar
C) Parçalı yaralar D) Kesik yaralar

13. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A) Kızgın biçimde kornaya basmak
B) Sürüş sırasında aceleci davranmak
C) Başkalarının hakkına saygılı olmak
D) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

10.

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A) Şok
B) Koma
C) Tam tıkanma
D) Omurga yaralanması

14. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

11. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Karna baskı uygulanması
B) Sıcak uygulama yapılması
C) Şekerli içecekler verilmesi
D) Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

12. Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

15. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

A) Okul geçidi B) Geçiş hakkı
C) Yaya geçidi D) Geçiş üstünlüğü

16. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracını yavaşlatması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını

A) B)

C) D)

20. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A) B)

C) D)

23. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
B) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
C) Dönemeçlere girerken hızın artırılması
D) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

24.

21. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
B) Geçmeden önce sola dönüş ışığını
yakmak
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Gözlerinin iyi görmediği
B) Hız kurallarına uymadığı
C) Araç lastiklerinin eski olduğu
D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

25.

26.

1

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A) I ve IV. B) II ve III.
C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 2 3 B) 1 3 2
C) 2 3 1 D) 3 1 2

28. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

29. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

30. I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

31.

27. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A) Sol şeritte
B) Dönemeçlerde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Duraklara 30 metre mesafede

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP

32. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

33. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A) Çekici B) Otomobil
C) Otobüs D) Kamyon

34. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A) Yakıt tüketiminin azalması
B) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C) Zararlı gaz salınımının artması
D) Trafik yoğunluğunun azalması

35. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A) Uşak B) Sivas
C) Trabzon D) Konya

36.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A) Balata B) Amortisör
C) Diferansiyel D) Vites kutusu

37. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buji B) Enjektör
C) Su pompası D) Termostat

38. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marş sistemi B) Yağlama sistemi
C) Yakıt sistemi D) Ateşleme sistemi

39. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Motor kaputunun tam kapanmadığını
B) Lastik hava basıncının düşük olduğunu
C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

40. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yağ seviyesinin azalması
B) Depodaki yakıtın azalması
C) Fren hidroliğinin eksilmesi
D) Radyatörde antifrizin olmaması

41. Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A) Akü elektroliti B) Motor yağı
C) Fren hidroliği D) Antifriz

42. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A) Sürüş konforunu
B) Trafik kazası riskini
C) Direksiyon hâkimiyetini
D) Aracın yol üzerinde tutunmasını

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

43. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

A) B)

C) D)

44. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A) Yalnız I B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

45. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ile mümkündür.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) trafik adabı B) trafik cezası
C) trafik terörü D) trafik müfettişi

46. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.
Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A) Asabi
B) Aşırı tepkili
C) Kaba ve saldırgan
D) Saygılı ve nezaketli

47. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A) Trafikteki araç sayısını
B) Sürücünün kaza yapma riskini
C) Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
D) Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

48. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.
Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

A) Bencillik B) Saldırganlık
C) Diğergamlık D) Sorumsuzluk

49. Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A) Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
B) Kazaya karışma olasılığının azalması
C) Kural ihlallerinin artması
D) Dikkatin dağılması

50. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A) I ve II. B) I, III ve IV.
C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

20.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. A
7. D
8. A
9. C
10. B
11. D
12. C
13. C
14. A
15. B
16. C
17. D
18. C
19. A
20. B
21. A
22. C
23. B
24. D
25. D
26. C
27. D
28. B
29. A
30. D
31. B
32. A
33. B
34. C
35. D
36. C
37. D
38. A
39. B
40. A
41. D
42. B
43. C
44. B
45. A
46. D
47. B
48. C
49. B
50. D

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir