13.02.2016 Tüm Soruları

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

.

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye
B) Ambulans
C) Polis imdat
D) Jandarma imdat

2. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin Bebek
A) 2 1
B) 3 2
C) 5 4
D) 7 6

6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek B) Akciğer
C) Bağırsak D) Karaciğer

7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Şok B) Havale
C) Epilepsi D) Bayılma

D)
14. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A) Minibüs B) Tramvay
C) Kamyonet D) Arazi taşıtı

11. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

12. Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

15. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dönüş” işaretidir?

A) B)

C) D)

16. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K
50

17. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kavşağa 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

19. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa B) Köprüye
C) Tali yola D) Demir yoluna

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini

21. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A) B)

22. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi

23. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50 B) 70 C) 80 D) 90

24. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

25. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

1

C) D)

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A) 35 B) 50 C) 70 D) 140

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

26.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

29. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

30. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

27. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otomobil B) Kamyonet
C) Motosiklet D) At arabası

28. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

31. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A) Kasko sigortası
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) Zorunlu deprem sigortası
D) Hırsızlık sigortası

32. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

33. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

34. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola “fren mesafesi” denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı
B) Yolun eğimi
C) Lastiklerin durumu
D) Yolun genişliği

35. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A) Otoyol B) Demir yolu
C) Devlet yolu D) Uluslararası yol

36. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A) Emme susturucusu
B) Egzoz susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz supabı

39. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A) Yağlama sistemi B) Şarj sistemi
C) Ateşleme sistemi D) Soğutma sistemi

40. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A) Bantlanır. B) Yapıştırılır.
C) Değiştirilir. D) İple sarılır.

41. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A) Buji B) Soket
C) Ampul D) Sigorta

42. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A) Saf su B) Antifriz
C) Motor yağı D) Fren hidroliğ

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

47. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A) Ülke ekonomisini
B) Kasko sigortasının önemini
C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Kursiyerler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan kursiyerlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra kursiyerlerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Kursiyerler sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

13.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 2. GRUP K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

1. B
2. D
3. A
4. D
5. C
6. B
7. A
8. D
9. C
10. D
11. D
12. C
13. D
14. A
15. D
16. C
17. C
18. A
19. B
20. C
21. B
22. D
23. A
24. B
25. A
26. B
27. A
28. A
29. D
30. A
31. B
32. C
33. D
34. D
35. C
36. B
37. C
38. B
39. A
40. C
41. D
42. B
43. A
44. B
45. C
46. D
47. B
48. C
49. B
50. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir