10.10.2015 Tüm Sorular

Sınav Soruları Görüntüleme için TIKLAYIN

3. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle B) Bak
C) Hisset D) Dinle-Hisset

4. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A) Koruma B) Bildirme
C) Kurtarma D) Müdahale
A)
Şokun engellenmesi
B) Kanamanın durdurulması
C) Zihinsel aktivitenin korunması
D) Sindirim işlevinin rahat olması

9. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

12. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A) Dolaşım sistemi B) Sindirim sistemi
C) Hareket sistemi D) Solunum sistemi

13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

14. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Hırslı ve kızgın olmamak
B) Kurallara uymaya özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

15. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C) Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D) Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

16. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

17. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

18. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D) Durmadan dikkatli geçmeli

19. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D) Hızın artırılması gerektiğini

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D) Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini

A) B)

C) D)

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
D) Durmanın yasak olduğunu

24. Kanlarındaki alkol miktarı promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 0,20 B) 0,30 C) 0,40 D) 0,50

25. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100

27. “88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Fren mesafesini B) Duruş mesafesini
C) Takip mesafesini D) İntikal mesafesini

28. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D) Karşı şeride geçilebileceğini

29. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Orta şerit
B) Hızlanma şeridi
C) Tırmanma şeridi
D) Yavaşlama şeridi

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

30. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

31. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

34.

 

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

1
2

A) Hızlanıp kavşağa girmeli
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

A) Duraklamak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D) Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

35. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

A) Engel işareti B) Çekme halatı

D) İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

32. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Minibüs, otomobile
B) Otomobil, minibüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine

33. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

C) Boyun korsesi D) Emniyet kemeri

36. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A) Yangın tüpü
B) Üçgen reflektör
C) Beyaz renkte taş
D) Teneke veya bidon gibi malzemeler

37. I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

A) I ve II B) II ve III
C) II ve IV D) III ve IV

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K

38. Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Mali sorumluluk sigortası
D) Motorlu araç trafik belgesi

39. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Kaza tespit tutanağı
D) Motorlu taşıt sürücü sertifikası

40. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A) Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Güneybatı-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu

41. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar.
Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

A) Gürültü kirliliğinin artması
B) Motorun ısınarak stop etmesi
C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması

42. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme (İş) zamanı
D) Egzoz zamanı

43. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B) Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C) Hava filtresinin kirlenmesi
D) Bujilerin eskimesi

44. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
B) Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D) Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

45. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A) Hava filtresinin kirlenmesi
B) Yakıt deposunun delinmesi
C) Yakıt sisteminin hava yapması
D) Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

46. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Römorka yük konulması
B) Römorkun farlarının yakılması
C) Römorkun üzerine branda çekilmesi
D) Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

49. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A) Park lambası B) Sinyal lambası
C) Şarj lambası D) El fren lambası

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

A) Rölanti devrinin yüksek olması
B) Fren hidroliğinin tamamlanması
C) Soğutma suyuna antifriz katılması
D) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

“BAŞLAYINIZ” DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

10.10.2015 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1. C
2. D
3. B
4. A
5. B
6. D
7. A
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. D
15. A
16. B
17. A
18. D
19. B
20. C
21. B
22. D
23. A
24. D
25. D
26. B
27. C
28. A
29. B
30. B
31. C
32. A
33. D
34. C
35. D
36. B
37. C
38. D
39. A
40. C
41. A
42. D
43. B
44. C
45. C
46. D
47. A
48. B
49. C
50. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir